PsyPraat is een nieuwe serie korte en herkenbare video’s over actualiteiten binnen de psychiatrie

En dat in minder dan 10 minuten per video!

Vroegere verklaring
geestes gestoordheid

Bekijk video

Bekijk nu
de eerste PsyPraat
met Herman Pleij

Keep me posted when the next video is online

PsyPraat is een nieuwe initiatief van een serie korte en herkenbare video’s over actualiteiten binnen de psychiatrie. Sprekers nemen u op hoofdlijnen mee langs verschillende actualiteiten binnen uw vakgebied. En dat in nog geen 10 minuten!

Regelmatig volgen nieuwe opnames. Zoals de PsyPraat van Daphne van Vliet van Ypsilon over de rol van de naasten. De PsyPraat van adviseur gezondheidszorg Wil Bosch over de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg en filmpjes over innovatieve behandelmogelijkheden.

Reageren op één van de video’s of ideeën voor een opname? Mail dan naar [email protected]

PsyPraat video’s

Vroegere verklaringen geestesgestoordheid

Herman Pleij, Cultuur historicus

Psychische ziekte werd in de vroege middeleeuwen gezien als ‘straf van God’. Nu proberen we iedereen een individuele behandeling te geven, op weg naar een volwaardige plek in de samenleving. Veranderende inzichten waarover emeritus hoogleraar Herman Pleij op zijn herkenbare manier in 10 minuten vertelt in de eerste PsyPraat.

Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Wil Bosch, Mediator en Adviseur in de gezondheidszorg met de focus op overheidsbeleid

Deze video biedt u een introductie in de bekostiging van de GGZ en de FZ vanaf 1 januari 2022; het zorgprestatiemodel en het harmoniemodel. Ook wordt de rol van de overheid, zorgverzekeraars en zorgkantoren besproken. Tot slot bespreekt Will Bosch de relatie tussen de bekostiging van zorg en uw verantwoordelijkheden als zorgverlener in het kader van de wet BIG en de WGBO met patiënten met een naturapolis. Deze video is nog in ontwikkeling.

Wie is Recordati?

Kevin Houdenaert, General Manager BeNeLux & Nordics Recordati

Mantelzorger, de waardevolle derde

Daphne van Vliet, project medewerker Ypsilon

Het betrekken van een familielid tijdens de behandeling is in de psychische zorg een stuk minder vanzelfsprekend dan in de somatische zorg. Dit terwijl is aangetoond dat patiënten die familiebegeleiding ontvangen gemiddeld 10 maanden minder in psychiatrische ziekenhuizen verblijven dan patiënten die de standaardzorg zonder familiebegeleiding ontvangen. Daphne van Vliet bespreekt in deze video het belang van naasten bij de behandeling van psychosegevoeligheid.

RSPC-BE-MAT-2021-117

Metabolic Syndrome Reversal With Cariprazine

Jamal Belakhdar, Medical Manager BeNeLux Recordati

Deze video is nog in ontwikkeling

RSPC-BE-MAT-2021-121

2021/083/RecNL december